Därför ska du välja Svenska Takelement

Hög säkerhet

Hög kvalitet

Svenska Takelement levererar förstklassiga takelement av mycket hög kvalitet i egen fabrik i Västerås. Spännviddstabell och U-värdestabell på hemsidan ger en första indikation om vilket element som behövs (oftast styr U-värdet).
Produktanpassade lösningar diskuteras med K och beställare under ett förprojekteringsmöte. Underlaget vi behöver är IFC-modeller från K, A, installationer med genomföringar i tak och prefab. Utöver det behöver vi detaljer från A och K, samt håltagningsunderlag från installatörer.
Kontrollberäkning bärighet sker utifrån formfaktor, snöfickor, avväxlingar osv. vid vår projektering. Om taket ska ha skivverkan specificerar K vilka upplagslinjer som är tänkta att ta horisontella laster i olika riktningar och vi anpassar taket därefter. Elementen levereras ”täta” med plywood och underlagstäckning över håltagningar. När fönster/genomföringar monteras tas hål för detta på plats.
Svenska Takelement - kort montagetid

Förkortad byggtid

Effektiv och kort montagetid med storblockselement gör att du som kund sparar både tid och pengar. Varje takelement har en stor täckande yta. Ett vant montagelag kan montera cirka 1000 kvm tak per dag. Lättmonterade tak innebär tätt hus snabbt, vilket minimerar risk för fuktskador. 
Takelementen tillverkas i kontrollerad inomhusmiljö. Det gör att elementen levereras torra, vilket innebär att byggnadens uttorkningstid är minimal. Den vitlackerade plåten gör att vi levererar ett färdigt undertak till kund. Något som är passande för byggnader typ köpcentra, sporthallar mm.
Våra takelement klarar korta såväl som långa spännvidder. Det gör att vi har möjlighet att vara flexibla gentemot våra kunders önskemål. Takelementen byggs av produkter med mycket bra prestanda.
Varje takelement är vid leverans försett med fyra stycken CE-godkända lyftband. Takelement enligt vår konstruktion har låg egenvikt per kvm, vilket betyder att mobilkranen klarar långa utligg vid montage. 
Kostnadseffektivt

Kostnadseffektivt

Krav på goda isoleringsvärden har eskalerat i samhället. Våra takelement har väldigt bra värmemotståndsvärden/U-värde, vilket är viktigt ur energisynpunkt. Hög brandkass är en aspekt som framförallt är viktig när det kommer till byggnader med flera våningar. 
Tack vare vår plåt på undersidan, uppnår vi i vårt grundutförande kraven REI 60.

Vid industriell tillverkning av våra takelement uppnås god passform och hög produktivitet. 

Fördelen att använda takelement är att inga kostnadskrävande mellanlagringar av löst material behövs såsom reglar, isolering, plast etcetera. Vi förespråkar ”Just in time leverans” med efterföljande omgående montage. Det gör att den totala byggtiden förkortas, vilket i sig betyder snabbare inflyttning för brukare.