Förskolan Församlingshuset

Förskolan Församlingshuset i Mariehäll-Bromma

Förskolan Församlingshuset

Kund: Mobil Bygg

Projekt: Förskolan Församlingshuset

Typ: Skolbyggnad

Kvm: 604 takelement + 670 väggelement

Levereras till: Mariehäll – Bromma, Stockholm