Miljö

Miljö - Svenska Takelement

Vi tror på svensk arbetskraft och på att ta industrialieringen tillbaka till Sverige. Inte minst efter pandemins intågande vill vi visa våra kunder att vi inte bara kan konkurrera, utan att vi faktiskt är ett bättre alternativ både vad gäller kvalitén på våra produkter, ett hållbart byggande och för ett ekonomiskt gynnsamt projekt. 

Vi tar hälsa och miljö på allvar! För att minska klimatpåverkan vad gäller byggnader behöver energiförbrukningen vara låg samt att fokus ligger på byggnaders värmeisoleringförmåga. Med Svenska Takelements prefabricerade element uppnås ”tätt hus” snabbt med förkortad total byggtid som resultat. Ett vant montagelag kan montera cirka 1000 kvm takelement per arbetsdag.

Trä har en positiv inverkan på inneklimatet och reglerar temperatur, fukt och ljus på ett bra sätt. Trä ger ett ökat välbefinnande och studier visar att trä kan ge både lägre hjärtfrekvens och blodtryck och därmed ha en lugnande effekt på oss människor.

Idag vet alla att om vi ska nå klimatmålen - måste vi bygga mer med trä.
Mål 11: Hållbara städer och samhällen Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra saker till år 2030. Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen.