Miljö

 

Varför prefabricerade takelement?

För att minska klimatpåverkan vad gäller byggnader behöver energiförbrukningen vara låg samt att fokus ligger på byggnaders värmeisoleringsförmåga. Med Svenska Takelements prefabricerade element uppnås “tätt hus” snabbt med förkortad total byggtid som resultat. Ett vant montagelag kan montera ca 1000 kvm takelement per arbetsdag.

Vid tillverkning av takelementen med vår kombination av plywood - kertobalk - stenull - tunnplåt, är det lätt att uppnå samhällets och byggnormens krav. Takelementen tillverkas naturligtvis inomhus i en kontrollerad miljö.

Med industriellt byggande i fabrik sparas både tid och pengar. I vår strävan att minska vår klimatpåverkan arbetar vi ständigt med att använda så lite energiförbrukning som möjligt.