Miljöportaler

Miljöansvarig

Andrea Johnsson

Konstruktör

+46 (0)73 063 06 38


- Som miljöansvarig har jag som främsta uppgift att förmedla miljöinformation både inom företaget men också utåt till kunder. Rent konkret kan det handla om att sammanställa hur mycket och vad vi levererar till de olika projekten samt att fylla i olika miljöportaler. Jag är med och bidrar till att företagets kvalitets- och miljömål mäts och följs upp samt håller mig uppdaterad i branschen gällande dessa frågor. 
Miljö - Svenska Takelement

Svanens Husproduktportal har nu listat våra Takelement!

Svenska Takelements produkt är listad i Svanens Husproduktportal och kan därmed användas i Svanenmärkt byggande. Det innebär att samtliga komponenter som vi använder oss av i uppbyggnaden av våra takelement har blivit granskade och godkända.

Produktnamnet är STE Takelement och vi som tillverkare heter Svenska Takelement AB. Varmt välkomna att söka upp oss i Svanens Husproduktportal!

 

Ni hittar oss i Byggvarubedömningen!

Byggvarubedömningen är en icke vinstdrivande ekonomisk förening som bedömer och tillhandahåller information om hållbarhetsbedömda varor. Visionen är att bygga giftfritt och hållbart för dagens och  morgondagens generation.
Vi har bedömda produkter hos Byggvarubedömningen.
Det innebär att våra
produkter är granskade utifrån kemiskt innehåll, livscykel och hållbara leveranskedjor.
Vi bidrar därigenom till att göra det enklare att bygga hållbart.