Svea Skydd är vår leverantör av arbetskläder och skyddsskor!

Svea Skydd är vår leverantör av arbetskläder och skyddsskor!

Olyckshändelser i den vardagliga arbetsmiljön kan inte alltid förutses eller förhindras. Men i många fall kan personlig skyddsutrustning förhindra att en arbetsolycka inträffar eller mildra effekterna av den. Arbetsgivaren är skyldig att förvissa sig om att den valda utrustningen skyddar arbetstagaren tillräckligt väl.

Arbetsgivaren ska också informera om företagets policy och rutiner för användning av personlig skyddsutrustning och om de risker som kan förekomma på arbetsplatsen. Personlig skyddsutrustning ska normalt bekostas av arbetsgivaren. Arbetstagaren är skyldig att använda skyddsutrustning och att vårda den så att den fungerar som den ska.

Svenska Takelement - Svea Skydd
Svea Skydd

Svenska Takelement har valt att handla av Svea Skydd där kläder och skor är stommen i sortimentet. Oavsett om du jobbar i industri, bygg, service eller vård och omsorg har Svea Skydd de bästa yrkeskläderna för dig.

Önskas profil och presentreklam finns det mycket att välja bland och den personliga servicen för att hitta rätt för just dig som kund, är en viktig anledning att vi valde Svea Skydd till vår leverantör. En andra anledning är deras kompetens kring det personliga skyddet.

Stort tack Svea Skydd för ett professionellt bemötande och service!

 

Vill ni läsa mer om Svea Skydd och deras produkter klicka här!