Universitetet 11

Universitetet 11

Kund: LG Söderberg Fastigheter AB

Projekt: Universitetet 11

Typ: bostadshus

Kvm: 1024

Levereras till: Örebro