Därför ska du välja Svenska Takelement

Hög kvalitet

Svenska takelement levererar förstklassiga takelement med mycket hög kvalitet. Våra Takelement klarar korta såväl som långa spännvidder. Det gör att vi har möjlighet att vara flexibla gentemot våra kunders önskemål. Takelementen byggs av produkter med mycket bra prestanda.

Krav på goda isoleringsvärden har eskalerat i samhället. Våra takelement har väldigt bra värmemotståndsvärden/U-värde, vilket är viktigt ur energisynpunkt. Hög brandklass är en aspekt som framförallt är viktig när det kommer till byggnader med flera våningar. Tack vare vår plåt på undersidan, uppnår vi i vårt grundutförande kraven REI15. Vid utnyttjandegrader under 50%, godkänns elementet för brandklass REI30. Skolbyggnader i två våningar har krav REI60, det uppnår vi genom att på elementets undersida montera brandgips typ Protect F15 mm.

Takelementen tillverkas i kontrollerad inomhusmiljö. Det gör att elementen levereras torra, vilket innebär att byggnadens uttorkningstid är minimal. Den vitlackerade plåten gör att vi levererar ett färdigt undertak till kund. Något som är passande för byggnader typ köpcentra, sporthallar mm.

Förkortad byggtid

Effektiv och kort montagetid med storblockselement i väggarna gör att du som kund sparar både tid och pengar. Varje takelement har en stor täckande yta. Ett takelement kan vara uppemot 38 kvm. Ett vant montagelag kan montera cirka 1000 kvm tak per dag. Lättmonterade tak innebär ett tätt hus snabbt, vilket minimerar risk för fuktskador.

Varje takelement är vid leverans försett med fyra stycken CE-godkända lyftband. Takelement enligt vår konstruktion har låg egenvikt per kvm, vilket betyder att mobilkranen klarar långa utligg vid montage.

Tänk på säkerheten! Våra takelement kan vara förberedda för combisafe, vilket betyder att fallskyddet monteras på marken och följer med takelementet upp vid montage.

 
 

Kostnadseffektivt

Vid industriell tillverkning av våra takelement uppnås god passform och hög produktivitet. Våra snickare uppnår detta genom tillgång till specialverktyg vid sin arbetsstation. Vår takelementsline består av efterföljande arbetsstationer, där två snickare arbetar vid varje station. Efter att ett takelement är färdigställt, körs elementet ut på ett kallager där leveransbuntar iordningsställs och sedan täcks med tättslutande skyddsplast. Det gör att elementen är leveransskyddade mot fukt.

Fördelen att använda takelement är att inga kostnadskrävande mellanlagringar av löst material behövs såsom reglar, isolering, plast etcetera. Vi förespråkar “Just in time-leverans” med efterföljande omgående montage. Det gör att den totala byggtiden förkortas, vilket i sig betyder snabbare inflyttning för brukare.